14:30 - 15:00

Hur möter vi utmaningarna? Möjligheter från Produktion2030

Välj mellan 3 olika parallella spår vid anmälan

1. Individens perspektiv: Utbildning och framtidens arbetsplatser
Lyssna till Högskolan i Halmstad, Chalmers CEJN och ABB
2. Företagets perspektiv: Kunskap, testbäddar och digitala plattformar
Lyssna till RISE, IUC, KTH och VME Mechanics
3. Globalt perspektiv: Hållbarhet och konkurrenskraft
Lyssna till Scania, Chalmers, Stena Metall och CEVT

Location: Live

Social Share